Ασφάλεια τροφίμων – ISO 22000 – HACCP για επιχειρήσεις τροφίμων

Με βάση τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων επιβάλλεται να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διαχείρισης των Τροφίμων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων που καταλήγουν στον καταναλωτή.

Το ISO 22000 είναι ίσως το πιο διαδεδομένο Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων στο όποιο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τα τρόφιμα.

Το ISO 22000 είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους που εμπλέκονται με έμμεσο ή με άμεσο τρόπο στην παραγωγή των τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται με άμεσο τρόπο είναι:

 • Παράγωγη ζωοτροφών
 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Παραγωγή πρώτων, βοηθητικών υλών
 • Μεταποίηση
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων
 • Διανομείς τροφίμων
 • Χοντρέμποροι
 • Λιανική πώληση ειδών της αλυσίδας τροφίμων


Ενώ οι έμμεσες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις – οργανισμοί είναι οι προμηθευτές:

 • Υλικών καθαρισμού και απολύμανσης
 • Εξοπλισμού
 • Υλικών συσκευασίας
 • Γενικά υλικών σε επαφή με τρόφιμα


Το ISO 22000 είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με κάποιο άλλο πρότυπο, όπως το πρότυπο για την διασφάλιση της ποιότητας ISO 9001, βοηθώντας την εκάστοτε επιχείρηση να διασφαλίσει την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει ή διακινεί.

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα και σημασία της διασφάλισης ασφαλών τροφίμων που καταλήγουν στον καταναλωτή και με εφόδιο την γνώση και την εμπειρία που έχουν τα μέλη της, συμβάλει υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην μελέτη και κατάθεση ενός φακέλου πιστοποίησης κατά ISO 22000 οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην τροφική αλυσίδα ανεξαρτήτου του μεγέθους της και του προϊόντος που διαχειρίζεται.

Τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO 22000 μιας επιχείρησης που μετέχει είτε με άμεσο, είτε με έμμεσο τρόπο στην τροφική αλυσίδα είναι πάρα πολλά και ενδεικτικά μπορούν να επικεντρωθούν στα κάτωθι:

 • Βελτίωση της γενικότερης εικόνας και της αξιοπιστίας της εταιρείας
 • Ενίσχυση της φήμης και του κύρους της επιχείρησης
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της εκάστοτε επιχείρησης
 • Αύξηση των ευκαιριών για διείσδυση της επιχείρησης σε διεθνείς αγορές
 • Αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη προς τo προϊόν της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή του συστήματος βοηθάει την επιχείρηση να εφαρμόσει σχεδόν αυτόματα όλες τις σύγχρονες νομοθετικές απαιτήσεις για τα τρόφιμα όπως π.χ. την ιχνηλασιμότητα.
 • Η επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε δημοπρασίες στις οποίες βασική προϋπόθεση είναι ύπαρξη πιστοποιημένου ISO 22000 ήHACCP.
 • Μπορεί να συμβάλει στην μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων αφού συμβάλει καθοριστικά σε όλη την διαδικασία παραγωγής ελαχιστοποιώντας τα τελικά μη κατάλληλα προϊόντα.
 • Συμβάλει με άμεσο και έμμεσο τρόπο στην αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης.
 • Η επιχείρηση συμμορφώνεται με ένα «διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο.