Εκπαίδευση στελεχών εταιρειών – οργανισμών – επιχειρήσεων σε δεξιότητες επικοινωνίας

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπινου είδους είναι η ανάγκη για επικοινωνία και μέσα από αυτή αναζητεί την ικανοποίηση τόσο των βιολογικών όσο και συναισθηματικών του αναγκών. Όταν η επικοινωνία είναι αποτελεσματική αυτό έχει ως συνέπεια την ευημερία τόσο του ατόμου αλλά και του συνόλου. Η κακή επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων, τις δυσλειτουργικές σχέσεις και αρκετές φορές την απομόνωση του ατόμου από το σύνολο. Το ίδιο ισχύει και σε ένα εργασιακό χώρο, η δυσλειτουργική επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα την μη μετάδοση των σωστών μηνυμάτων, την έλλειψη συνεργασίας, τα αυξημένα ποσοστά άγχους, τη μείωση της παραγωγικότητας με τελικό αποτέλεσμα τον κίνδυνο της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.

Σε ένα εργασιακό πλαίσιο οι απασχολούμενοι οφείλουν να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον εργασιακό χώρο και να κατανοούν το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια ως προς αυτό. Επίσης να μπορούν να αλληλοεπιδρούν με ένα σωστό τρόπο επικοινωνίας με τους συναδέλφους, να μπορούν να συνεργαστούν, να μπορούν να συναισθανθούν τον άλλον και να έχουν συναισθήματα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. Τα προηγούμενα δημιουργούν θετικό κλίμα, προωθούν την παραγωγικότητα και αυξάνουν κατά πολύ τις πιθανότητες της ευημερίας ενός επαγγελματικού πλαισίου.

To σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε εταιρείες, διοικητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη της ηγεσίας ομάδων εργαζομένων, σε ελεύθερους επαγγελματίες που θα ήθελαν να αποκτήσουν περισσότερη ικανότητα στο χειρισμό των πελατών τους, πειθώ και γενικά να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για μια καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν στο ευρύ κοινό. Παράλληλα, για να επικοινωνεί αποτελεσματικά μια ομάδα εργαζομένων χρειάζεται να καθοδηγείται και µε τον κατάλληλο τρόπο από τον ηγέτη και η επιχείρηση να προωθεί την αντίστοιχη κουλτούρα, η οποία ευνοεί την ανοιχτή επικοινωνία, τη σαφήνεια των ρόλων και τη συνεργασία.

Μία προτεραιότητα του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η όπλιση των συμμετεχόντων με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ανθρώπους, να κατανοούν τις ανάγκες του πελάτη, να κερδίσουν από τη δημιουργία μιας πρώτης καλής εικόνας. Και σε ένα γενικότερο πλαίσιο να επενδύσουν σε μια καλή συνεργατική σχέση που αποτελεί τη βάση τόσο για μελλοντικές συνεργασίες όσο και για την διεύρυνση του πελατολογίου μέσω της καλής φήμης.