Διαχείριση Ανθρωπίνων Συστημάτων

Ένας νόμος της συστημικής θεωρίας είναι ότι κάθε σύστημα που βρίσκεται σε κρίση, προσπαθεί να επιβιώσει αλλάζοντας τον τρόπο οργάνωσης του.

Οι ραγδαίες αλλαγές της εποχής μας τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο απαιτούν μεγάλη προσαρμοστικότητα τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζομένους της. Σε αυτό το κλίμα της αβεβαιότητας ιδιώτες και επιχειρήσεις θα χρειαστούν τη βοήθεια ειδικών για την αντιμετώπιση τους. Ο τρόπος που μία επιχείρηση διαχειρίζεται τις αλλεπάλληλες εξελίξεις θα παίξει καθοριστικό παράγοντα στην εικόνα και τη φήμη του για τα επόμενα χρόνια.

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, μέσω των σεμιναρίων μπορεί να προσφέρει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσεων. Μέσω το προσφερόμενων βιωματικών σεμιναρίων είναι η προετοιμασία των συμμετεχόντων σε δεξιότητες καιτεχνικές προσαρμοστικότητας, να τους οπλίσει με ένα τρόπο σκέψης που θα τους επιτρέψει να διαχειρίζονται με επιτυχία το απρόοπτο και το παράδοξο.

Τα σεμινάρια που προσφέρει η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ θα αναπτυχθούν μέσω εισηγήσεων με παράλληλη βιωματική προσέγγιση του θέματος. Η μεθοδολογία και οι τεχνικές που ακολουθούνται αξιοποιούν την εμπειρία που ο καθένας μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, ενισχύουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη και γενικά προάγουν ένα κλίμα αλλαγής που προάγει την ευμάρεια και την αειφορία των επιχειρήσεων.