Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ)

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι επαγγελματικοί χώροι θα πρέπει να διαθέτουν Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων που προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητα καθώς και ο καθορισμός μέτρων για την αντιμετώπιση τους. Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία αναλαμβάνει την σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) για κάθε επαγγελματικό χώρο και δραστηριότητα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης