Συνεργασίες

Η ΑΕΛΙΑ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλογιζόμενη την ευθύνη για συνεχή εξέλιξη και καινοτομία αναζητεί συνεχώς νέους συνεργάτες που με βάση τις αρχές της αειφορίας μπορούν να συνεισφέρουν με τις ιδέες τους στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων και πρωτοποριακών υπηρεσιών.

Συνεργάτης Κύπρου:

EnviTech Environmental Technology

Εξωτερικός Συνεργάτης – Περιβαλλοντική Μικροβιολογία:

ECO PROJECTS – Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας